Bli medlem

Vill du bli medlem? Skriv till oss i kontaktformuläret nedan.

Medlemskap (välj nedan)

Varför du ska bli medlem i SHR:

 • SHR är ett traditionsrikt förbund med oavbruten verksamhet för homeopatin sedan 1928.
 • SHR har låg medlemsavgift
 • SHR har en egen kvalificerad och innehållsrik medlemstidning som utkommer 4 nr/år
 • SHR förfogar över en stabil kassa som kan subventionera seminarier för sina medlemmar.
 • SHR förfogar över en jubileumsfond vars främsta syfte är att befrämja all homeopati.
 • SHR på Internet. Som auktoriserad medlem kommer du med i SHRs sök homeopat.
 • SHR utfärdar auktorisationsbevis för sina medlemmar.
 • SHR har studiemedlemskaps låg avgift för Dig som studerar homeopati.
 • SHR har ”stödavgift” för allmänheten.
 • SHR: har en egen Facebook sida.
 • SHR har en hjälpstation för homeopater på Facebook.
 • SHR samlar patientberättelse på Facebook, Frisk med Homeopati

9Grundförsäkring

Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

– Egendomsförsäkring (praktik)
– Ansvarsförsäkring
– Behandlingsskadeförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Extrakostnadsförsäkring
– Kundolycksfallsförsäkring
– Tjänstereseförsäkring

Årspremie: 950 kr

Grundförsäkring för medlemmar i SHR

Kontakta oss!

Kristina Gahnsby

Försäkringsförmedlare

kristina.gahnsby@sakra.se

Tel: +46 (0)470-704052

Mobil: +46 (0)701 771 771

Säkra

 

Säkra AB

Besöksadress: Storgatan 26

35231 Växjö

E-post: vaxjo@sakra.se

Org. nr: 556534-9270, Säte: Stockholm

 

www.sakra.se

 

Kontaktperson SHR:
Thomas Berggren
Email:  info@svenskahomeopater.se

Medlemsavgift/år

 • Auktoriserad medlem
  Kod: AU
  Pris: 2300 kr/år
 • Emeritus, Emerita
  Kod: E
  Pris: 0 kr/år
 • Passiv medlem
  Kod: P
  Pris: 700 kr/år
 • Hedersmedlem
  Kod: H
  Pris: 0 kr/år
 • Studerande medlem
  Kod: S
  Pris: 700 kr/år
 • Understödjande
  Kod: U
  Pris: 900 kr/år