Homeopati och världen

 

Så här ser det ut:

Norge:
Nu är det fritt att välja homeopati även på sjukhus som komplementär medicin.
Homeopatin är mycket större i Norge än i Sverige. Du kan få välja en homeopatiskbehandling istället för en skolmedicinsk.

Frankrike:
Man uppskattar att 35% av invånarna använder homeopati, och undervisning om homeopati ges i vissa medicinska skolor, samt där man utbildar tandläkare, veterinärer, barnmorskor och apotekare.

Tyskland:
Tio procent av läkarkåren har specialiserat sip på homeopati. Det finns 3000 naturterapeuter som specialiserat sig på homeopati, och ungefär 98% av apoteken säljer homeopatiska läkemedel(vilket till stor del är ett resultat av homeopatins utveckling i Västtyskland före dess förening med Östtyskland).

Nederländerna:
Homeopatin växer i popularitet inom läkarkåren och homeopaterna håller en hög standard.

Grekland:
Det finns en klinik och en fackskola som grundats av George Vithoulkas. Han är allmänt erkänd som en av de viktigaste personerna när det gäller främjandet av den moderna homeopatin. Hans skrifter och undervisning har haft en stark inverkan på många av homeopatins välkända, internationella lärare och praktiker. Han fick Det alternativa Nobelpriset.

Storbritannien:
Det finns fem homeopatiska sjukhus i Storbritannien, mer än 500 registrerade medlemmar i The Society of Homeopaths och hundratals legitimerade homeopater. Homeopatiska läkemedel har varit erkända och använts av kungafamiljen alltsedan början av 1900-talet. En stor del av husläkarna är intresserade av att få utbildning i, eller kunna hänvisa sina patienter till, komplementära terapiformer.

Tjeckien:
Homeopatin accepterades av landets konventionella medicinska samfund 1990.

Ungern:
1994 hade The Hungarian Homeopathic Medical Association mer än 300 medlemmar.

Israel:
Homeopati praktiseras på många små kliniker liksom även på en del större sjukhus.

Australien och Nya Zeeland:
Homeopatin är väletablerad och sprider sig snabbt. Regeringen har gett mandat åt homeopatiska organisationer att utveckla kurser som kan bli godkända för att få statsbidrag.

Kanada:
I The Canadian Medical Association ingår en avdelning för ”komplementär medicin”, vilket inkluderar homeopati. På många platser finns homeopatiska mediciner tillgängliga på apotek.

USA:
Intresset för homeopati växer lavinartat. Mellan 1000-200 läkare praktiserar homeopati, och det finns omkring 1000 naturopatiläkare, veterinärer, tandläkare och kiropraktorer som använder homeopati. Det finns minst 15 fackskolor, 9 tillverkare av homeopatiska läkemedel, 6 homeopatiska organisationer och 5 gransknings/examineringsnämnder runt om i landet.

Latinamerika:
Det finns flera tusen homeopater i Latinamerika, särskilt i Mexiko, Argentina och Brasilien, och deras standard vad gäller praktisk tillämpning är hög. I Mexiko finns två homeopatimedicinska skolor, och en av dem har mer än 800 elever. Homeopatiska läkemedel finns tillgängliga på många apotek.

Indien:
Homeopatin är erkänd som en separat del inom medicinen. Det finns ca 300 000 heltidsarbetande homeopater, över 100 000 läkare som är homeopater, och över 120 högskolor som tillhandahåller homeopatisk utbildning.

Ett världsomfattande intresse.
Intresset för homeopati håller på att utvecklas i de skandinaviska länderna, Polen, Ryssland, Japan och Sydafrika.

Källa:
Bok Homeopati, En illustrerad guide av Ilana Dannheisser och Penny Edvards.
Ilana kommer från New York City och studerat homeopati i London och arbetar där.
Penny kommer fån Australien och studerat homeopati i London och har sin praktik där.

Från Hans Elvesjös hemsida:
Homeopatin i United Kingdom:
400 allmänläkare (GP) skickar 200.000 patienter till homeopater. Homeopatiska sjukhus tar emot 55.000 patienter per år. Så har det varit de sista 3 åren fram till 2008. Försäljningen av homeopatiska medel över disk ökar stadigt. Som en följd därav ökar även intresset för homeopati!

Indien är medicinens föregångsland. In India three systems enjoy a full recognition with a protected status: conventional medicine, ayurveda and homeopathy. Homeopathy in India has 300,000 qualified homeopaths, 307 hospitals, 180 colleges and 7500 government clinics.

Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern och Israel.

ECHAMPs (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products, http://www.echamp.org/) uppgift är bl a att försöka upprätta samma regler för alla länder i Europa avseende homeopatiska och antroposofiska produkter. De redogjorde för den speciellt dåliga situationen i Sverige. Svenska myndigheter har hittills inte följt direktiven. ECHAMP vill att Apoteket skall sälja homeopatiska medel. ECHAMP har även svartlistat alla skeptiker som ständigt ligger i försåt för homeopatin.

Universitetskurser i homeopati i Europa och i Brittiska Samväldet
University of Central Lancashire (United Kingdom)
Middlesex University (United Kingdom)
Thames Valley University (United Kingdom)
University of Westminster (United Kingdom)
Australian College of Natural Medicine
Nature Care College (Australia)
Homeopathic Association of South Africa
University of Johannesburg (South Africa)
Durban University of Technology (South Africa)
Master Degree in Homeopathy at the University of Murcia (Spain)
Master Degree in Homeopathy at the University of Sevilla (Spain)
Master Degree in Homeopathy at the University of Zaragoza (Spain)

Homeopatins betydelse ökar

The growth of a lie and the end of “conventional” medicine
Domenico Mastrangelo, Cosimo Loré
Med Sci Monit, 2005; 11(12): SR27-31
On the other hand, it is also very well known that the number of people resorting to homeopathy is around 500 million worldwide, which is quite a figure to ponder and investigate for a type of medicine which is no more effective than placebo.
The basic argument against homeopathy is that in some controlled clinical trials (CCTs), comparison with conventional treatments shows that its effects are not superior to those of placebo. Against this thesis we argue that
a) CCT methodology cannot be applied to homeopathy,
b) misconduct and fraud are common in CCTs,
c) adverse drug reactions and side effects show that CCT methodology is deeply flawed,
d) an accurate testing of homeopathic remedies requires more sophisticated techniques,
e) the placebo effect is no more “plausible” than homeopathy, and its real nature is still unexplained, and
f) the placebo effect is nevertheless a “cure” and, as such, worthy of further investigation and analysis.

Fraud in clinical research and CCTs has been reported by some important Scientific and medical journals, such as the British Medical Journal, Science , the Journal of Internal Medicine, and The Lancet itself. With this picture in mind, the reader may now evaluate more objectively the clinical and scientific relevance of the
methodology behind CCTs and finally understand why large collections of such investigations, as performed in meta-analyses, would only lead to confusing, uncertain, and misleading conclusions.
It is also clear that the current CCT methodology is still largely imperfect and cannot be applied to an eminently non-speculative, empirical, and pragmatic science such as homeopathy.

Londons homeopatiska sjukhus
I England har den kungliga familjen använt homeopatiska medel sedan 1830-talet. Drottning Elisabeth II är beskyddare och en regelbunden besökare av det berömda Royal London Homeopathic Hospital och prins Charles är känd för att ha med sig homeopatiska medel vart han än beger sig i världen. Det första homeopatiska sjukhuset öppnades i London 1849. Under koleraepedemin 1854 dog hälften så många på det homeopatiska sjukhuset jämfört med andra konventionella sjukhus.