Vetenskapliga studier

Hahnemann byggde sitt arbete på att skapa en homeopati med observation, experiment och prövningar av mediciner som grundpelare. Detta förfaringssätt måste otvivelaktigt anses vara ett sant vetenskapligt förhållningssätt vilket gör Hahnemann till en sann vetenskapsman och homeopatin till en sann vetenskap.

Hahnemann var en pionjär inom evidens-baserad medicin dvs en medicin baserad på fakta. Hahnemann första mål och ambition var att placera medicinen på en solid grund baserad på fakta. Det var därför han skapade en solid databas, som innehöll alla reaktioner av ämnet på människan med toxikologi och prövningar som grundpelare

Den insiktsfulle förstår att placeboeffekten eller förväntanseffekten fungerar lika obereoende om man använder allopatiska eller homeopatiska medel!!

Clinical Research Evidence in Favour of Homeopathy BHA

Vetenskapliga studier
Davenas E Benveniste J et al: Human basiphil degranulation trigged by very dilute antiserum against IgE, Nature v 333, n 6176 p 816-8, 10 June 1988. Benvenistes experiment. ref 2 är ett bevis på att Benveniste hade rätt.
Milgrom: Thanks for the memory, Guardian March 15, 200. Professor Roberfroid gjorde samma experiment som Benveniste och kommit fram till samma resultat. Histamin-lösningar både med och utan molekyler ger upphov till statistiskt signifikanta reaktioner.
Kleijnen J, et al Clinical Trials of Homeopathy, British Medical Journal, Feb 9, 1991, 302:316-323. Den här kliniska undersökning visar att av 107 homeopatiska behandlingar hade 81 (77%) positiva terapeutiska effekter.
P. Belon, J. Cumps, M. Ennis, et al.:Inhibition of Human Basophil Degranulation by Successive Histamine Dilutions: Results of a European Multi-Centre Trial, Inflammation Research 48 Supplement 1, 1999:17-18. Den här studien har utförts av fyra respekterade laboratorier i Europa. Man gjorde 3 764 försök där lösningar av histamin var utspädda så att de inte fanns några histaminmolekyler kvar. Exempelvis histamin med utspädning av 1:100 gav signifikant effekt 15 av 19 gånger (se ref 2).
K. Linde, et al., Are the Clinical Effects of Homeopathy Placebo Effects? Lancet, Sept 20, 1997, 350:834-843. Resultatet visade att patienter som hade tagit homeopatiska medel visade 2,45 gånger större terapeutisk effekt jämfört med placebo.

Homeopatisk arsenikoxid (Arsenicum album As3O2)
Ett forskarteam under ledning av A Khuda-Bukhsh (ref 6) vid universitetet i Kalyani, Indien har prövat verkan av ett homeopatiskt preparat baserat på arsenikoxid när det gäller att bota arsenikförgiftning.
Man hade två grupper av möss som fick det homeopatiska preparatet i olika doser (Ars alb 30 och Ars alb 200), en kontrollgrupp som fick det destillerade vattnet och en tredje grupp som fick alkohol.
Resultatet blev att alkoholen förvärrade arsenikgiftets effekt på levern. Det homeopatiska medlet minskade betydligt leverskadan. Det destillerade vattnet gav ingen effekt.
Khuda-Bukhsh: Ameliorating effect of microdoses of a potentized homeopathic drug, Arsenicum album, on arsenic-induced toxicity in mice, BMC Complementary and Alternative Medicine 2003, 3:7 beskrivet i Tidskriften Medikament nr 8 2003 sid 54 under titeln Homeopatpreparat mot förgiftning.

Belladonna löser krampen i tarmväggen
Prof Karen Nieber, Leibzig Univ., ville bevisa att homeopati inte fungerar. Hon menade att det bara kan förklaras med att vara en palcebo-effekt. För att förhindra en sådan placebo-effekt placerade hon en råttarm i en näringslösning tillsammans med sensorer för mätning av tarmens kontraktion. Hon lade till ett kontraktions-ämne och fick en omedelbar kontraktion.
Till lösningen där tarmen var i ett kramptillstånd tillfördes därefter Belladonna D90. När detta skedde slutade omedelbart kramperna, vilket också kunde registreras på mätinstrumentet. Med Belladonna D90 menas att det inte finns några belladonna-molekyler i lösningen.
Dr Kavouras tipsade om detta experiment. Information finns på www.mtec-ag.de under rubriken The proof of effectivity by Leipzig University.

WHO-rapport positiv till homeopatin
En WHO-rapport med utvärdering av granskade vetenskapliga artiklar under 40 år kommer fram till den slutsatsen att i de flesta fall är homeopatin överlägsen placebo i placebokontrollerade försök. Den visar också att modern medicin och homeopati är likvärdiga när det gäller att bota människor och djur. (Lancet-artikeln var läkemedelsindustrins svar på WHO-rapporten)

Andningsallergi
En grupp forskare vid universitet i Glasgow tillsammans med Glasgow homeopatiska sjukhus genomförde 4 studier på 253 patienter som led av andningsallergier. Resultatet visade 28 % förbättringar på de som fick homeopatiska medel i jämförelse med bara 3 % för de som fick placebo.

Bristol homeopathic hospital
Spence D: Analysis of over 6,000 patients consultations at the Bristol Homeopathic Hospital from November 1997 to August 1999. Denna clinical outcome survey visar en förbättring för över 70% av patienterna som en följd av homeopatisk behandling

Resultat efter klinisk behandling
Mathie R: Clinical outcomes research: contributions to the evidence base for homeopathy. Homeopathy 92, 2003 sid 56-57. 5 studier visar på homeopatins kliniska effektivitet, bl a att homeopatin är åtminstone lika effektiv som den konventionella medicinen i primärvården.

Jämförelse mellan homeopatisk och konventionell medicin
Riley D et al: Homeopathy and conventional medicine: an outcomes study comparing effectiveness in a primary care setting, J Altern Complement Med 2001 7 149-159. Resultat: Studien omfattade 3 olika sjukdomstyper. Det visade sig att homeopatin var minst lika effektiv som konventionell medicin.

Effectiveness of homeopathy can be supported by clinical evidence
The evaluation of 29 studies in the domain ’Upper Respiratory Tract Infections/Allergic Reactions’ showed a positive overall result in favor of homeopathy. 6 out of 7 controlled studies were at least equivalent to conventionalmedical interventions. 8 out of 16 placebocontrolled studies were significant in favor of homeopathy. Bornhoft G et al: Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forschende Komplementarmedizin 2006;13 Suppl 2:19-29

Undersökningar som visar hur tillfredsställda patienterna är med behandlingen
Homeopatisk behandling av 223 patienter. 1996. 32% fick 90% förbättringar eller mer. 65% fick 60% förbättringar eller mer. 72% fick 50% förbättringar eller mer. Report on NHS practice-based homoeopathy project. Analysis of effectiveness and cost of homoeopathic treatment within a GP practice at St. Margaret’s Surgery, Bradford on Avon, Wilts. Elizabeth A Christie, Andrew T Ward ISBN 1 901262 006

Homeopatisk behandling av 160 patienter (Feb 1993 – aug 1994).1994. Mycket positiv effekt fick 73%. Någon effekt fick 27%. Alla fick minst någon effekt.Report on a Homoeopathy Project in an NHS Practice. Elizabeth A Christie, Andrew T Ward,. Reprinted February 1997.

Homeopatisk behandling av 37 patienter med psykologiska problem. 1998. 81% fick en mycket tillfredställande behandling. 16% var tillfredställda av behandlingen medan 3% inte alls var tillfredställda. Homoeopathy within the NHS. Evaluation of homoeopathic treatment of common mental health problems. 1995 – 1997. Alistair Dempster,. Rydings Hall Surgery, Brighouse, West Yorkshire.

A total of 1783 individual patient conditions were treated overall. Outcome from two or more homeopathic appointments per patient condition was obtained in 961 cases (75.9% positive, 4.6% negative, 14.7% no change; 4.8% outcome not recorded). Mathie R, Robinson T: Outcomes from homeopathic prescribing in medical practice: A prospective, research-targeted, pilot study, Homeopathy 95 4 Oct 2006 pp 199-205

Att observera
Hos homeopaten sker en individuell utvärdering av vilket medel som skall användas. Detta innebär att ett medel botar olika för olika personer eftersom den är baserad på särskiljande symtom hos varje individ. Läkaren har ett standardläkemedel för en viss sjukdom, som används på olika personer oavsätt vilka särskiljande symtom de har. Det går alltså inte att använda ett homeopatiskt medel som ett standardläkemedel. Sådana undersökningar är felaktiga pga skillnaden i användandet av standardläkemedel (grupp/sjukdom) och homeopatiska medel (individ/symtom).

Jämförande undersökningar mellan homeopatiska och allopatiska medel kan endast utföras parallellt, där var och en följer sin egen princip dvs likhetsprincipen och olikhetsprincipen (clinical outcome survey). Det har visat sig att homeopatins belackare har svårare att bortförklara outcome surveys.
Att blanda ihop principerna (som materialisterna gör) ger felaktigt resultat (placebo-controlled randomised controlled trails)

”It has been established beyond doubt and accepted by many researchers, that the placebo-controlled randomised controlled trial is not a fitting research tool with which to test homeopathy.” (Medics attack use of homeopathy, BBC news/health 26 Aug 2005)

”The basic argument against homeopathy is that in some controlled clinical
trials (CCTs), comparison with conventional treatments shows that its effects
are not superior to those of placebo. Against this thesis we argue that
a) CCT methodology cannot be applied to homeopathy,
b) misconduct and fraud are common in CCTs,
c) adverse drug reactions and side effects show that CCT methodology is deeply flawed,
d) an accurate testing of homeopathic remedies requires more sophisticated techniques,
e) the placebo effect is no more “plausible” than homeopathy, and its real nature is still unexplained, and
f) the placebo effect is nevertheless a “cure” and, as such, worthy of further investigation and analysis.”
(Mastrangelo D, Loré C The growth of a lie and the end of “conventional” medicine Med Sci Monit, 2005; 11(12): SR27-31)
© Hans Elvesjö 2007