Djurhomeopati

DJURHOMEOPATI

Hjälper ditt djur på ett milt och skonsamt sätt vid både fysiska, mentala och känslomässiga problem och stärker kroppens egna självläkningsförmåga och immunförsvar. Behandlingarna fungerar både på kroniska och akuta sjukdomar. De homeopatiska medlen är potenserade/förtunnade enligt en speciell metod.

Det är en medicinsk behandlingsmetod som funnits i över 200 år där naturliga ämnen från växt-, djur- och mineralriket används enligt likhetslagen ”liknande botar liknande”. Ett ämne kan bota samma symtom som det kan framkalla.

I Sverige finns ganska många djurhomeopater med minst två års utbildning inom både klassisk homeopati och veterinärmedicin. Välj någon av dessa för behandling av dina djur.

Varför frågar vi så mycket ?

Om problemen funnits länge försöker vi hitta djurets konstitutionsmedel, det som passar till djurets helhetsbild. Allt som rör djurets beteende, mentala reaktioner och fysiska besvär är viktigt. Många gånger kan det finnas en utlösande orsak som gör att problem/sjukdom kommer vid ett visst tillfälle. Tänk på att djur är mycket lika oss när det gäller att oroa sig för saker. Har något hänt i familjen, skilsmässa, dödsfall, barn som flyttat, ny familjemedlem, o.s.v. Djur kan också bära på sorger efter omplacering, dålig behandling, separation eller efter olycka.

Vid akuta problem behövs oftast inte en fullständig bild utav djuret utan endast de akuta symtomen för att behandla med rätt medel.

Vid homeopatisk behandling är det viktigt att djurägaren iakttar djuret noga och gärna skriver ned de förändringar som syns inför uppföljningen av behandlingen/återbesöket.

Allvarliga sjukdomstillfällen

Vid stora skador, ögonskador mm skall alltid veterinär kontaktas i första hand. Djuren får ej utsättas för onödigt lidande. Du kan därefter hjälpa till med homeopatisk behandling för att läka skadan snabbare.

Problem som är utfodrings- eller miljöorsakade kan varken veterinär eller djurhomeopat rå på utan det måste åtgärdas först!

Fördelar med homeopatisk behandling

  • Reducera antibiotikaanvändningen/mindre resistens.
  • Stärker immunförsvar.
  • Inga djurförsök behöver användas.
  • Lägre kostnader.
  • Behandlar både akuta och kroniska sjukdomar.
  • Förebyggande behandling för att undvika vidare sjukdom.
  • Skonsam och biverkningsfri behandling när riktlinjer följs.
  • Bra för miljön – inga kemiska utsläpp.
  • Arbetar med naturen för att stärka individens egna självläkande förmåga.

Välj homeopatisk behandling för dina djur!