SHR Auktorisation

Auktoriserad medlem: är den som har av SHR godkänd såväl medicinsk som homeopatisk utbildning. Den medicinska delen skall motsvara minst 60 högskolepoäng, den homeopatiska delen minst 600 lärarledda timmar. Auktoriserad medlem skall driva en praktik som uppfyller alla de krav som myndigheter och SHR ställer. Medlemmen skall dessutom inneha patientförsäkring.