Vi kommer även att bjuda in leverantörer för utställningar om nyheter mm. Finns tid att mingla runt.
Lördag
Cecilia Strid Pettersson 10.00-12.00 Kvinnohälsan
Lunch 12.00-13.30
Workshop 13.30- 17.00. Postcovid, vaccinationsskador etc.
Vi byter erfarenheter med varandra.
Henrik moderator
SHR Årsmöte 17.15-18.00Middag 19.00- 23.00
SöndagBert Breuker 9.30-16.00 Vaccinationsskador, Postcovid, Cease-metoden och Miasmer.
Lunch 12.00-13.30
Bert Breuker fortsätter till 16.00 
Konferenskostnad 1495 kr. Hotellrum bokar du och betalar själv. 15 % rabatt på hotellrummet. Som deltagare behöver du mejla till mice.orebrovast@scandichotels.com ange kod 47815091. Bokningar kommer göras bara via detta mail (ej telefon)
OBS viktigt att anmäla dig före den 4 februari till Homeopatidagarna 2022,  

https://simplesignup.se/event/187334