Med vind i seglen, Älvsjömässan – Allt för hälsan! 10-13 nov 2011

Då kom dagen med ett stor ”D”, då många homeopater från hela Sverige samlades i en enda stor monter på Älvsjömässan. Alla förbund var naturligtvis där, och hela styrelsen från SHR var där!
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, sponsrade montern för att föra fram homeopatin i Sverige!
Vi delade ut mängder med information om homeopati, bl a
En vit bok om homeopati – medicinens fula ankunge av Erling Lomnäs, till höger på bilden, Thomas Berggren till vänster, ( du kan få den kostnadsfritt hemskickad till dig mejla till http://www.homeopatiframjandet.se ), även deras sista nummer av deras fina tidning fick de helt gratis av oss.
Stora skyltar i vår fina monter.

Erling skriver på homeopatifrämjandets hemsida:
Sensationell vindkantring för svensk homeopati
Den 23 september 2011 blev en märkesdag för homeopatins ställning i Sverige. Denna dag friades leg. läkaren Anders Pettersson (tidigare Forneus) i Högsta
Förvaltningsdomstolen i ett mål med Socialstyrelsen som motpart.
Hudspecialisten Anders Pettersson har i samråd med patienterna använt sig av
homeopatica som komplement till skolmedicin. För detta har han straffats med tre års prövotid, vilket är ett hårdare straff än varning. Pettersson har fällts i två lägre instanser men blev sålunda friad i Sveriges högsta rättsinstans för myndigheter, vilket innebär att tidigare domar helt undanröjts.
Domen innebär att svenska läkare fr.o.m. nu kan göra som över 50 000 kolleger inom EU – helt naturligt ordinera homeopatica i sin läkargärning.
Detta är ett genombrott för homeopatin i Sverige och ett sjumilakliv för svenska patienters rättighet att fritt välja behandlingsform!
Här är Gunnar Jansson från Norrköping med fru. Det fanns två små ”rum” i vår monter, för att kunna ge små korta konsultationer i akuta problem. Det kostade 50 kr och var väl besökt.

DCG stod för ett lager med de vanligaste akutmedicinerna som vi sålde direkt till kund med rabatt.

 
Hans Elvesjö ordf. SHR         Carita Bramstedt ordf. SAKH           Ingegerd Nilsson ordf. NHF