Köpvilkor

Allmänt

För att handla hos oss måste du vara över 18 år. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen samt förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra försäljningsvillkor och samtycker till att uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress registreras i vårt kundregister.

Personuppgifter

För att kunna handla hos oss krävs att du fyller i de uppgifter som efterfrågas (namn, adressuppgifter och e-postadress). Syftet med detta är att vi ska kunna leverera varan/varorna.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Mer information om vår hantering av dina personuppgifter finns nedan under integritetspolicy.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte för digitala produkter som laddas ner eller används online, t.ex. e-tidningar, e-böcker, ljudböcker, onlineböcker, spel eller datorprogram. Digitala produkter klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion.

Reklamation

Om du upptäcker något fel i nedladdningen och vill reklamera den gör du det enklast genom att kontakta kansliet. Handlar du i egenskap av företag skall reklamation ske senast inom 30 dagar från leveransdagen. Handlar du i egenskap av konsument skall reklamation istället ske inom tre år. Du skall dock meddela oss inom skälig tid från det att du märkt felet eller borde ha märkt felet. Vi godtar alltid meddelanden om reklamation som sker inom två månader från att du upptäckt felet.

Betalning

Hos oss kan du välja på följande betalningsalternativ:

• Swish

Leveransvillkor

Tidningen skickas till din e-postadress inom ett par minuter efter genomför betalning.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn har uppdaterats den 2021-11-16.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och rekommendationer för personuppgifter. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att göra en beställning eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter till oss, samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vi på SHR tar ansvar för att förvara dina personuppgifter.

Svenska Homeopaters riksförbund SHR
Organisationsnummer 885000-2943
Adress: Oppundavägen 9 64136 Katrineholm
Kontakt: Thomas Berggren

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter? Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som VI behandlar är ditt, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betalningssätt samt telefonnummer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har uppdaterade programvaror samt högkvalitativa och uppdaterade brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgången till de system och utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda som ska hantera uppgifterna identifierar sig för att få åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter? VI sparar dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in, undertecknad av dig, per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

VI vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen lämna korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart denna webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att VI inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn VI förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

 

  • Svenska Homeopater © 2021