Svenska Homeopaters Tidsskrift, nr 3 2023

60 kr

Att tappa hår- Vad är normalt, biokemiska cellsalter och håravfall, forskning om homeopati, min resa att bli homeopat, intervju med Michael Haeggman.