Svenska Homeopaters Tidsskrift, nr 4 2023

60 kr

Rapport från ECHAMP, SHR vidareutbildning med tema PTSD, släktskap mellan begreppet miasm och PTSD, Berlin wall omdiskuterat homeopatmedel, homeopatisk behandling för PTSD, simile- den bortglömda läkekonsten, homeopatmedlet neon.