Svenska Homeopaters Tidsskrift, nr1 2022

60 kr

Psykisk och fysisk ohälsa. Depression-utmattade binjurar? Kognitiv beteendeterapi. Kärleksbesvikelse. Kola sterculia. Våga fråga. Närvaro läker. Mat som medicin. Depression och kost.