Svenska Homeopaters Tidsskrift nr2, 2016

60 kr

DCG kongress
DCG kongress 2016, Peter Fisher- Hur och när började besväret? Plats, varaktighet, tempo och mönster av besväret., Robert Uitto – Stress, krav och utbrändhet, Dr. Klaus Küstermann M.A, Tyskland- förgiftning och avgiftning. Vilka faktorer bidrar till att kroppen blir förgiftad?