Svenska Homeopaters Tidsskrift nr3, 2020

60 kr

Tänder och homeopatiska läkemedel hela tidningen.
Djurhomeopati: För liten ögonöppning på hund.