HRI´s tredje forskningskonferens hölls på den vackra ön Malta denna gång, vår utsände Camilla Lodin var där.

HRI Malta 2017 – Viktiga fakta
• 102 abstrakt inlagda forskningsresultat
• 36 muntliga presentationer från forskare i 18 länder
• 7 affischsamtal och 34 posterpresentationer från forskare i 19 länder
• Över 200 delegater, som representerar mer än 25 länder

Om HRI
Homeopathy Research Institute (HRI) är en innovativ välgörenhet, skapad för att tillgodose behovet av högkvalitativ vetenskaplig forskning inom homeopati. Vi använder våra resurser och kompetens för att främja nya projekt och förbättra kvaliteten på forskning som utförs inom området.
HRI är dedikerad till utvärderingen av homeopati genom att använda de mest rigorösa vetenskapliga metoderna som finns och kommunicera resultaten av sådant arbete bortom de vanliga akademiska kretsarna. Förutom att ge akademiskt stöd till flera projekt runt om i världen, finansierar vi för närvarande sju aktiva forskningsprojekt. Dessa sträcker sig från pragmatiska randomiserade kontrollerade studier som utvärderar homeopati för behandling av ADHD och depression, för att undersöka verkningsmekanismen för homeopatiska läkemedel.
Institutets dagliga verksamhet och ledning är Rachels Roberts (verkställande direktör) och Alexander Tournier (verkställande direktör) ansvar, styrd av vår styrelse. HRI: s vetenskapliga rådgivande kommitté (SAC), ett team av oberoende världsexperter inom homeopati och kompletterande och alternativ medicinsk forskning, ger de starka vetenskapliga grunderna en viktig roll för vårt arbete.

Här är den stora delegationen från Hong Kong, där homeopati på senare år har blivit väldigt stort.

Fyra presentatörer:
Alison Fixsen, Storbritannien. Kan homeopati erbjuda ett livskraftigt alternativ till antibiotikabehandling vid behandling av infektioner i övre luftvägarna? En granskning och diskussion av litteraturen
Dr Peter Fisher, Storbritannien. Homeopati och antimikrobiell resistans
Petra Klement, Tyskland. Terapeutisk effektivitet av en komplex homeopatisk medicinering hos patienter från 6 till 60 år med återkommande tonsillit
Dr Suresh Sampath, Indien. Pilotstudie om antibakteriell aktivitet hos homeopatiska läkemedel: in vitro-utvärdering för behandling av kroniska otitmedia