Seminarium med Gert Eselböck, SHR i Hässleholm den 18 april 2009

Gert Eselböck har arbetat som Homeopat i Sverige i 40 år, bor numera i Österrike. SHR ordnade ett seminarium i Hässleholm för våra medlemmar och icke medlemmar. En trevlig och lärorik dag.
Kortfattat sammandrag från Gert:

(bilder inlagda från seminariet mellan texten, har inget med texterna att göra, utan det är gäster från seminariet)

 

Naturens gåva till oss homeopater är symptomen som visar sig vid olika besvär. Det behövs ett tillstånd hos patienten för att visa oss medlet som behövs för att få balansen tillbaka.

Vi behöver ha tålamod och sunt förnuft för att hitta det rätta medlet. Ofta byter vi medel för fort istället för potensen.
Vi måste tänka ”patientpsykologiskt” dvs hitta patientens känsla, vi måste tänka på hur vi kan vända patienten till oss.
Vi vill att patienten skall producera klara symptom för att vi skall kunna nå fallet. Vi skall se det som en höjdpunkt att hitta symptomen, det löser vår uppgift. Symptomen är en farmakologisk information som kroppen förmedlar, en informationsteknik.

 

Viktigt är vad man vill med verkligheten. Så är du i din sjukdom. Hur är du i din sjukdom?
Vi har en inneboende oförmåga att ta till sig vår verklighet. Det finns alltid en avgörande punkt i varje fall. Vi måste se patentens svaghet och att han/hon r svag av sin sjukdom. Ofta får vi fungera som samtalsterapeuter. Lösningen ligger i att problemet inte finns längre. Det som ligger framför fötterna är svårt att se.  Livet tar sitt anspråk för oss alla. Lika botas med liknande. Homeopatin tvingar organismen till att få en annan syn på sjukdom. Det är naturens rena språk.

 

Rätt medel är allt det viktigaste sedan kommer potens valet.
Gert berättar att han arbetar mest numera med Q potensen dvs
Lm potensen. Lm 6, lm 12, lm 18 och lm30 använder Gert i flytande form, 10 drp 1 gång per dag tills flaskan är tom.

Tillfrisknande börjar med fenomen. Symptomen är sjukdomsfenomen och vi skall tyda symptomen. Vi måste vända och vrida på dem så att vi förstår, vad som pågår. Våra största fiender är våra fördomar. Patienten bör nämna oss verkligheten.

 

Medeltips:
Lachesis – Jag vill skiljas men vad skall grannarna säga? (detta är ett läknings hinder för patienten) Lachesis är alltid konflikt rädda och spelar ut sin konflikt. En slags förargelse i bundenhet  – ormen dör i förförerskan. Lach beaktar symptomen men har andra saker att tänka på. Lach säger ofta – Det känns såsom jag håller på att bli sjuk, men orolig över vad grannen skall säga…..ormen slingrar sig alltid.

Ignatia medlet bör upprepas oftare än andra medel.
Psorinum – tidigt skede känner igen, en organism som inte gör det den skall.

Det finns fyra symptom i alla syror:
Svaghet, svettning, ångest och tvång.
Acidphos när phos har slocknat. En avslocknad phosphorus som fått för många problem.

 

Fallbeskrivning:
Anna
Söker för hudutslag, ledbesvär, nacken, ljumskbesvär, andningsstress och ångest. Har haft hudbesvär sedan barndomen. Kliande eksem, utslag låren och de växlar med ledsmärtor. Rhus tox D 30 passade väl.
Fyra tänkbara medel:

 

Kalium Carb, Sepia, Pulsatilla och Medorinum

Korta medel beskrivningar från Gert: 

Kalim Karbonicum
När de berättar om sin sjukdom gråter de. Ofta har de  motsägelsefulla symptom. Beröringsångest, vill ej var ensamma men älskar lugn och ro. Har en motorisk oro. Ångest som börjar i magen. De har ofta svaghet och svettningar och ont i ryggen. Smärtorna är stickande.
Efter kroppslig ansträngning blir hon nedstämd och gråt mild. Hon känner ångest, nervös och gråter lätt. Ångest svider i magen. Bekymrar sig för framtiden. Har blodvallning med ångest. Känslig för ljud. Är lättskrämd. Har stickande smärta i högra tinnen. Har ofta torr vävnad. Även ofta återkommande hudutslag i nacken. Lider av ledbesvär. Bättre att vika sig dubbel. Rapar ofta. Matsmältningsbesvären är stickande. Har ofta ont i magen. Följd av förolämpningar och nedkylning. Är motspelaren till Natrium.

Veratum Album
Växlar hela tiden, växlar snabbt.

 

Conium
Var växer den? Vilken roll har den? Det spelar roll var växten växer och i vilka förhållanden den har. Conium behandlar tumörer speciellt i bröstkörteln som är av följd av stötar och slag.
Stora pupiller, och ögonlocken faller ner. Bra vid förhårdnader, mjölkfeber och även prostatakörtelbesvär. Conium är även ett stort yrsel medel med vinglande gång och ryckiga rörelse. Blek och blåaktig hud.

 

Stramonium känner ingen smärta.
Agarius är okänslig.
Calc phos kan inte sitta stilla. Bra att tänka på vid ADHD.
Silicea
Fryser ofta, kall om fötterna. Tycker mycket om varma bad. Tål ej luftdrag. Får diarré dagen innan tentan. Ett bra medel vid livmoderscancer, rädsla för hotande sjukdom.

Vi tackar Inger som organiserade seminariet!

Aristolochia Clematis
Bra vid förlossning och barnsäng. Kroniska förgiftningar.

Sammanställning av Irén Svensson-Nylén