Villkor och Integritetspolicy

Svenska Homeopaters Riksförbund skyddar sina användares personuppgifter och integritet genom att följa GDPR.

Uppgifter om dig som användare samlas in vid medlemsförfrågningar och kontaktformuläret på hemsidan. Dessa uppgifter kommer ej användas utanför SHRs register och används enbart för kontakt och medlemskapsinformation.

Cookies
Svenska Homeopaters Riksförbund använder cookies för att kunna se statistik över användandet av hemsidan. Genom att bekräfta godkännande av cookie-policyn godkänner du insamlandet av datan kring användandet på hemsidan.

Dina registrerade personuppgifter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Svenska Homeopaters Riksförbund genom att begära registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Svenska Homeopaters Riksförbund till nedan angivna kontaktuppgifter.

Vid förfrågan av borttagande eller utdrag av personuppgifter kan detta göras genom att skicka ett mail till info@svenskahomeopater.se.